Archiv‎ > ‎Kauza QPG‎ > ‎

Debata o QPG - březen 2009

Pokud obec Makotřasy nechá smlouvu smlouvou a odhlasuje, že se nechce zabývat změnou územního plánu ve prospěch QPG, nic se nestane. Smlouva je taková, že QPG nemůže žádné sankce vymáhat. Dále by si QPG měla uvědomit, že příští zastupitelstvo se s QPG nebude vůbec bavit a její plány okamžitě zastaví. To, co investuje QPG nyní do projektu, jsou ztracené peníze. Je velice nepravděpodobné, že plán na zastavění pole projde. Kladné vyřízení u dotčených orgánů nepředpokládá ani architektka Tichá, která uzemní plán pro QPG-Ysena zpracovává. QPG by si měla uvědomit, že je konec jejím snům.

Co chce stihnout do příštích voleb? Při jednáních o změně územního plánu bude muset být přizváno také občanské sdružení MAKO. Již nyní jsme si vytvořili zázemí ve skupině odborníků na stavební řízení a tito lidé s námi budou spolupracovat na zastavení projektu a na nepřijetí územního plánu. Naší silnou stránkou je dobrá vůle a přesvědčení, že děláme dobrou věc. Os MAKO - tu skupinu lidí, kteří obětují svůj čas, zkušenosti, prostředky, zároveň jsou finančně podporováni nadacemi, není možné uplatit a penězi změnit jejich názor , jak by si někdo mohl představovat. 

Chtěli bychom poděkovat ohromnému množství lidí, kteří nás morálně podporují v naší snaze zachránit vesnici. Především děkujeme našim sousedům z Makotřas! Děkujeme také přátelům z Buštěhradu, z Kovár, z Kladna, z Prahy a dalším. 

O co tedy jde nyní? Jde o to, že QPG je špatně informovaná o situaci. Proto jsme chtěli s QPG debatovat a skutečnou situaci jí vysvětlit, seznámit jí s naší vizí budoucnosti, s našimi plány nedopustit změnu územního plánu a ušetřit jí tak peníze, které nyní utrácí naprosto zbytečně. 

Všichni si uvědomujeme, že změna územního plánu to, že by se pole stalo místem, kde se dá stavět, by s sebou přineslo s nějvětší pravděpodobností stavbu skladišťních hal. Za současné krize QPG nebo Ysena na stavbu domů od banky asi nedostanou peníze a domy by stejně nikdo nejspíš nekupoval a proto by haly byly pro QPG řešením.
QPG debatu odmítla, je to její chyba. Je nutné poznamenat, že mail od pana Makovce z QPG obsahoval ještě nějaké dodatky v angličtině o tom, že mail nesmí být kopírován, komu nepatří do ruky má ho zničit a podobné nesmysly. Ve firmě QPG existuje asi ještě jeden zásadní problém, ne všichni zaměstnanci a šéfové rozumí česky a pak dochází ke zkreslování informací. Tato jazyková bariera je zřejmě důvodem, proč se cizinci neustále usmívají a trvají na svém nesmyslném projektu. Kdyby si nechali přeložit to, co jim z Makotřas vzkazujeme, mohli mít klid oni i my.

Toto jsme chtěli vzkázat QPG a Ysena. O tom jsme chtěli debatovat. Na připravované prezentaci se budou promítat domky v anglickém stylu, turistické fotky z Anglie, rozdá se pivo a pan Kohout s panem Makovcem zřejmě prohlásí, že jsou tady s technickými informacemi a brzy odjedou. O tom, jak se tady se stavbou bude žít, diskutovat nebudou, tomu nerozumí. Jejich úkol je prodat za každou cenu jakýkoli nesmysl a šmejd. Stavbu v zájmu znovuobnovení dobrých vztahů ve vsi nechceme, zátěž, kterou by stavba a příliv nových obyvatel přinesly, naše obec neunese. Je nutné vzít na vědomí zvýšení kriminality, potvrzené policejními orgány, které s sebou satelitní výstavba přináší. Již jsme dokumenty o tomto faktu zveřejnili a předali panu starostovi. Prapodivný vznik stavby s tajnou smlouvou a sankcemi nesvědčí o tom, že developeři od začátku jednají v dobrém úmyslu. My jednáme otevřeně.


Os Mako březen 2009
(debatu jsme osobními dopisy nabídli firmě QPG spolu s os ZROM, tedy těm, kteří stavbu obhajují, debata byla podobnými dopisy od QPG a ZROMu definitivně odmítnuta. Nebyla ani možnost dohodnout podrobnosti, kdo by debatu moderoval a podobně. Zarážející je, jak jsou QPG i občanské sdružení ZROM zahleděni do sebe a přesvědčeni o tom, že jediná správná cesta je cesta přesvědčování a prodávání produktu - obchodní prezentace. Myslí si, že je možné promítáním barevných obrázků z ciziny a vydíráním sankcemi někoho ukecat, aby koupil. My jsme dnes jasně dali najevo, že jsme chtěli jednat o budoucnosti obce, o budoucnosti současných, dopředu ztracených investic firmy QPG).
Comments