Archiv‎ > ‎Kauza QPG‎ > ‎

Diskuze na zasedání zastupitelstva - březen 2009

Na počátku bylo Slovo…(v Makotřasech “slovíčko”)

Zákon předpokládá diskuzi s občany proto, aby tak bránil obecní majetek. Ne vždy se dostanou do zastupitelstva lidé s darem naslouchat ostatním, ne vždy mají dostatečné vzdělání, někdy jsou to lidé vstřícní, někdy jsou vždy dobře a přátelsky naladěni, někdy vzdělaní…. Proto zákon ukládá zastupitelům diskutovat s občany o věcech veřejných před všemi rozhodnutími zastupitelstva. Doposud tomu tak v Makotřasech nebylo a věci dopadají tak, jak dopadají: (zasedání 18.3.2009)

Ukázalo se, že obec si nechala vypracovat projekt od projektanta, který nepočítal s tím, že k plánované čističce musí přijet vozidla. To zastupitelé zjistili až v průběhu stavby. Pokud by seznámili s projektem občany, ti by na problém upozornili. Bohužel se tenkrát paní projektantka na zasedání nedostavila a bohužel tenkrát zastupitelé prohlásili, že tomu nerozumí. Bohužel i přes protesty občanů projekt přijali.Teď, když náklaďáky do naší vesnice dorazily, se zjistilo, že k čističce nedojedou. Musel se tedy schválit nový bod programu ( zřejmě týden před zasedáním o problému nikdo nevěděl a tak bod nemohl být vyvěšen) a odhlasovat stavbu nové cesty za 312 000 korun. Pokud by byl řádně vysvětlen občanům projekt kanalizace, tak by k takovému selhání nemohlo dojít, v diskuzi s občany by se na chybu projektu jistě přišlo.

Proč zastupitelé nediskutují s občany? Mezi občany jsou jistě všímaví lidé se zkušenostmi z různých oborů. Proč zastupitelé nevěří selskému rozumu? Proč odmítají diskutovat? Proč musí být všechno rychle schváleno a až pak si trošku zadiskutujeme…Asi jde o to mít to z krku a rychle na cigárko.

(Dědo nespěchejte! Volali sousedi na dědu, který spěchal podojit kozu truhlářským nebozezem číslo 12. Děda si poradit nenechal a koza zdechla…ale mléko teklo fakt hustym proudem)

Další selhání zastupitelstva, se kterým nás pan Kympl seznámil, se týkalo vzdání se odměn. Ve snaze, aby odměny nikdo nemohl z pokladny obce vyzvednout, odhlasovali bod, který odporuje právu. Pokud by to prodiskutovali s občany, nebo jen poslouchali jejich námitky, že nikdo nemůže druhého připravit o odměny, nemuseli by za své ostudné hlasování platit z obecního rozpočtu 19 000.- korun právníkovi a nedostali by se do rozporu se zákonem. Stačilo se zeptat občanů: “ co si myslíte o tom, když nebudou zastupitelé dostávat peníze?” Stačilo se zeptat zastupitelů-kolegů. Ale to je již diskuze a to se v Makotřasech od příchodu spěchající QPG nesmí. Potažmo s tím souvisí i snaha os MAKO vyvolat diskuzi s firmou QPG/Ysena a občanským sdružením ZROM, jak QPG tak ZROM diskuzi odmítli a trvají na svém monologu, tedy jednostranné prezentaci. Bez diskuse opět hrozí průšvih. (Ale proti gustu žádný dišputát.)

Další selhání se rýsuje na obzoru. Bez jakékoli předešlé diskuze zastupitelé odhlasovali tak zásadní věc, jako je vybudování odbočky z dálnice, mezi Makotřasy a Středokluky. Nevěděli to týden dopředu ( bod nebyl vyvěšen) a hlasovalo se jen pár minut po přijetí bodu do programu. Diskuze odmítnuta s tím, že diskuze je na programu až po hlasování. A taky prý něco dokud Bendl.. Co ještě ten s tím má? Mimochodem, zařazení diskuze až po projednání všech bodů je v rozporu se zákonem. To nevadí, hlavně rychle odhlasovat a zapálit si venku cigáro. Když něco v tom fofru zvořeme, tak se to z rozpočtu zaplatí. Na dotaz, co na to obec Středokluky, zastupitelé odpovědí, to je jejich věc…Kde je obyčejná lidská zodpovědnost za souseda? Kde je obyčejné lidské uvažování o tom, že bychom neměli nikomu ubližovat? Pokud se chystám udělat něco, co se týká toho druhého, měl bych se ho zeptat a diskutovat s ním. V tom je smysl života. Ne v podivném drmolivém monologu, který s sebou nese nedozírné následky pro bližní a nakonec nejhorší následky i pro toho, kdo jen něco mele sám pro sebe a diskuzi odmítá.

Pane starosto a vy 3, kteří s ním hlasujete také o nesmyslech a věcech odporujících zdravému rozumu a právu, vzpamatujte se a važte si občanů obce Makotřasy. Informujte je o svých problémech a o problémech obce. Važte si snahy občanů s Vámi o všem diskutovat a hledat řešení ve složitých situacích. Vše se dá vyřešit v tvůrčí debatě. Víc hlav víc ví. Obec jsme my všichni a to společně. Nechtějte všechno dotáhnou a dohlasovat tak daleko, že se od Vás občané odvrátí a nechají Vás ve vašich průšvizích samotné.

Pane Kympl, ani si neuvědomujete, že jste dnes večer řekl něco velice moudrého o tom “slovíčku”, okolo kterého se točí problém s odměnami. Jedna kniha totiž říká toto: Na počátku bylo Slovo… pro informaci, není to kniha o penězích a spěchu, ale kniha o morálce, zrození a naději. Možná tím, že to vaše chybné “slovíčko” zapříčinilo návrat spravedlnosti do naší obce, vyvstala v tom momentě i všem občanům Makotřas naděje, že již nepůjde jen o spěch (spěchat opravdu není kam, všechny nás čeká na konci naší cesty životem to samé…) nepůjde o peníze a omyly, ale konečně o morálku, o slova rozumná, která hýbou světem k dobrému, o trpělivost a naslouchání a že si již nyní budeme zase mezi sebou vyměńovat slova, tedy budeme si povídat a diskutovat. A dívat se na bývalou snahu a spěch developerů s nadhledem a humorem. Zajisté s letošním jarem developeři odletí do jiné, pro ně “lepčí a hodnější” vesnice, kde občani jen tupě zírají do půlitrů, bojí se promluvit a mlčí, (nanejvýš se mezi sebou poperou) ale k navoněným developerům se chovají poddansky. A v našem sále se zas bude tancovat!

Os MAKO večer po zasedání zastupitelstva
Comments