Archiv‎ > ‎Kauza QPG‎ > ‎

Dotazy na pana starostu Jíněho

OTÁZKY a ODPOVĚDI:
III. Žádosti ohledně plánované změny UP a satelitní výstavby:

1. Žádáme o jméno a kontakt na architekta, který vypracoval za stranu Ysena Estates s.r.o. návrh na změnu územního plánu a navrhl zástavbu městského typu pro připravovaný projekt firmy Ysena Estates.

Na otázku nelze odpovědět, neboť se jedná o soukromou informaci investora.
O informaci proto požádejte investora budoucí stavby.2. Kdy tento architekt navštívil obec Makotřasy a seznámil se s urbanistickou a sociální situací obce Makotřasy a s místní infrastrukturou?

Na otázku nelze odpovědět, neboť se jedná o soukromou informaci investora.
O informaci proto požádejte investora budoucí stavby.3. Na základě jakých podkladů, které poskytla obec Makotřasy firmě Ysena Estates s.r.o., došla tato firma k závěru, že v obci Makotřasy neexistují plochy pro bydlení?

Na otázku nelze odpovědět, neboť se jedná o soukromou informaci investora.
O informaci proto požádejte investora budoucí stavby.4. Proč si zastupitelé obce myslí, že obyvatelé obce Makotřasy potřebují 320 nových bytů?

Na tuto otázku nelze odpovědět, jelikož se jedná o soukromý názor jednotlivých zastupitelů k čemuž se nemůže vyjadřovat Obecní úřad.


5. Proč obec Makotřasy nepožaduje, aby firma Ysena Estates s.r.o. jasně specifikovala ve svém návrhu na změnu územního plánu občanskou vybavenost, se kterou počítá ve svém záměru? (Nespecifikovaná občanská vybavenost může zahrnovat i prostory pro provozování výherních automatů, obchody s pornografií nebo místa, kde by bylo možno provozovat prostituci a podobné aktivity, které se neslučují představou většiny občanů obce o tom, jak by se obec měla rozvíjet.

Přesná specifikace záměru občanské vybavenosti není možná před změnou ÚP. Změna ÚP se toho netýká. Záměr bude specifikován až při stavebním řízení. Územní plán toto neřeší. Bez souhlasu obce není možné v obci otevřít jakoukoliv provozovnu. Charakteristiku jednotlivých provozoven v obci vždy určuje obec. Vaše obava z provozovny výherních automatů, obchodů s pornografií, prostitucí atd není na místě.


6. Na čí náklady bude vybudováno posílení Trafo-stanice?

Posílení Trafostanice bude provedeno na náklady investora.7. Kdy obec provede výběrové řízení na firmu, která provede demografickou studii zabývající se nároky na základní občanskou vybavenost (nárůst obyvatel - pokrytí sítí mateřských a základních škol, kapacita sportovních ploch, kapacita další vybavenosti v okolí apod.)?

Na tuto otázku nelze odpovědět, neboť tato informace není vytvořena. Demografické studie budou prováděny až v průběhu změny ÚP, pokud budou požadovány dotčenými orgány.8. K jakému datu nechá obec vypracovat studii zkapacitnění příjezdových komunikací, jak přes obec Makotřasy, tak přes obec Středokluky?

Na tuto otázku nelze odpovědět, neboť tato nformace není vytvořena. Demografické studie budou prováděny až v průběhu změny ÚP, pokud budou požadovány dotčenými orgány.


9. Jaký má obec názor na fakt, že dotčené pozemky,kde by se měl záměr firmy Ysena Estates s.r.o. uskutečnit, jsou zařazeny do třídy ochrany I., kde by se nemělo stavět ?

Na tuto otázku nelze odpovědět, neboť se jedná o soukromý názor jednotlivých zastupitelů obce k čemuž se nemůže vyjadřovat Obecní Úřad.10. Jak chce obec zvážit doporučení Arch. Tiché v posouzení pořizovatele změny ÚPO (nová fakta, která by měla zvážení záměru ovlivnit), když ve „Smlouvě o spolupráci“ s firmou QPG a Ysena Estates s.r.o. obec dopředu souhlasí se záměrem ?.

Zastupitelé již s posouzením pořizovatele změny ÚPO Makotřasy vyslovilo jednohlasný souhlas na veřejném zasedání dne 11.2.2009 a proto považuji tuto otázku za bezpředmětnou.


11. Proč zastupitelstvo dalo v hlasování ze dne 11.2.2009 svůj souhlas s posouzením pořizovatele změny ÚPO Makotřasy - návrhu až poté, co ve smlouvě o spolupráci mezi obcí Makotřasy a Ysena Estates s.r.o. a QPG (Czech Republic) s.r.o. se záměrem souhlasilo 14.8.2008?

Na otázku nelze odpovědět. neboť nemohu komentovat názor zastupitelů. Informace podle zákona č.106/199 Sb není vytvořena.


12. Hlasování o posouzení pořizovatele změny ÚPO Makotřasy - návrhu mělo předcházet podpisu smlouvy. Proč se tak nestalo?

Posouzení pořizovatele změny ÚPO Makotřasy bylo provedeno v rámci zadání změny ÚPO pořizovateli. Posouzení je až součástí zadání změny ÚPO a následovalo až po podpisu smlouvy s pořizovatelem. Vaše informace, že hlasování o návrhu mělo předcházet podpisu smlouvy je mylná a zkreslující.

S pozdravem
Václav Jíně
Starosta
Comments