Archiv‎ > ‎Kauza QPG‎ > ‎

Tisková zpráva o.s. MAKO - říjen 2008

Dne 14.10. 2008

Masivnímu záboru kvalitní zemědělské půdy a absolutní přeměně středočeské obce se zachovalou kulturou a tradicemi se brání občané Makotřas. Obec se nachází 10 km západně od Prahy, poblíž rychlostní silnice R7. Obci Makotřasy hrozí, že bude dalším zastavěným místem v okolí Prahy. V průběhu jednání a prosazování výstavby zhruba 330 nových rodinných domů na úrodné orné půdě o výměře kolem 150 000 m2 v katastru obce není respektováno nesouhlasné stanovisko většiny obyvatel obce.

Na jaře tohoto roku se obyvatelům Makotřas představila developerská společnost Quinlan Private Golub (QPG) s připravovaným projektem výstavby 330 domů na zelené louce, resp. orné půdě 1. bonity, v katastru obce Makotřasy. Na základě zmíněné prezentace, byla několika zastupiteli vyvolána anketa mezi občany k vyslovení názoru ohledně plánované výstavby. Výsledkem ankety byl výrazný nesouhlas místních obyvatel k plánované zástavbě a změně územního plánu obce. 

Po březnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce byl návrh developerské společnosti QPG třemi zastupiteli a starostou obce zamítnut. O tři měsíce později bylo usnesení o zamítnutí návrhu, navzdory porušení jednacího řádu, revokováno a při neúplné účasti zastupitelstva odsouhlaseno podepsání smlouvy s firmou QPG. Original smlouvy obce s firmou QPG však nebyl nikdy poskytnut všem zastupitelům k jeho pečlivému přečtení. 

Přípravný výbor pro referendum požádal dne 1.9.2008 o poskytnutí kopie smlouvy písemně, podle zákona 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Do dnešního dne nebyla členům přípravného výboru kopie smlouvy poskytnuta. Naopak dochází ke zastrašování a obyvatel obce tím, že pokud by obec nesplnila požadavky vyplývající ze smlouvy s firmou QPG, bude obec platit sankce ve výši 30 milionů korun. Což by znamenalo, že by obec přišla o veškeré finanční prostředky, kterými nyní disponuje. Tato past na občany je donucovacím prostředkem k tomu, aby se občané Makotřas vzdali referenda a přistoupili na podmínky, které si firma ve smlouvě stanovila.

Na základě toho, jak zastupitelé neberou na vědomí názory obyvatel obce, byl 12.8. 2008 na veřejném zasedání zastupitelstva založen Přípravný výbor ke konání referenda(PvpR) v čele s panem Janem Trunečkem, Alešem Kozubkem, Františkem Štochlem a Marií Kloubkovou. Přes tuto skutečnost 14.8.08 zastupitelé podporující stavbu, podepsali smlouvu s QPG znevýhodňující obec sankcemi. V rámci přípravy referenda, PvpR a zástupci Občanského sdružení Mako sebrali dostatečné množství podpisů k uskutečnění referenda. Nyní čekají na vyjádření zastupitelů obce.

Kladenští zelení vyjádřili podporu občanskému sdružení MAKO a jejich předsedkyně Ing. Jarmila Štolcová dále uvedla: „ Krajské úřady, případně Ministerstvo životního prostředí, by měly v budoucnu zohlednit, bonitu zemědělské půdy a u těch nejlepších půd, by neměly vydávat souhlas s jejich vynětím ze zemědělského půdního fondu, popřípadě vydat ho jen v nejnutnějších případech, kterými samozřejmě není myšlena masová výstavba rodinných domů. Dále je nutné zabránit tomu, aby developerským společnostem byl dán prostor k téměř absolutní manipulaci s obcemi.“


Kontakt:
Jan Truneček 737240525 za PvpR
Aleš Kozubek 731565104 za O.s. Mako
Comments