Archiv‎ > ‎Kauza QPG‎ > ‎

Vyjádření o.s.MAKO k prezentaci fy QPG

Dne 11.2.2009 byli zástupci O.s. MAKO přizváni k prezentaci konceptu plánované zástavby. Přítomni byli dále zástupci o.s. ZROM a zastupitelé OÚ. Během schůzky jsme zdůraznili, že tato jednání jsou věcí veřejnou a mají být vedena před všemi občany a ne před několika vyvolenými jedinci. 

Zástupce firmy QPG na úvod prohlásil, že chce sice o projektu diskutovat, na návrhy protistran ovšem nemusí brát zřetel. Ti zastupitelé, kteří podepsali Smlouvu o spolupráci, se smluvně zavázali přijmout záměr firem QPG a Ysena Estates, a tím se dopředu vzdali možnosti ovlivnit projekt. 

Zástupce firmy přítomným předložil první návrh výstavby, která předpokládá 320 bytových jednotek. Na otázku, jak je řešena dopravní infrastruktura, kdy dojde k navýšení dopravní zátěže o cca 600 aut, odpověděl, že ještě řešena není. Je smutné, že na tento zásadní problém dosud nebyl brán zřetel. Doprava přes Makotřasy, nebo přes Středokluky by kalamitně zatížila obě obce. 

V konceptu se podle všeho zatím nepočítá se společenským centrem. Pokud by obec Makotřasy měla po výstavbě 1800 obyvatel, je nutné vytvořit nové místo pro společenské akce a pro veřejná zasedání zastupitelstva, s tím projekt nepočítá. Toto centrum by mělo mít odpovídající parkovací plochy. Nový obchod s parkovacími plochami v prostorách nové výstavby nebyl zmíněn. Předváděný koncept vychází ze zkušeností z Velké Británie, která je královstvím, má jiné tradice, počet obyvatel je 59 milionů. Samotný Londýn, okolo kterého se staví satelity má 7 milionů obyvatel, Makotřasy mají 330 obyvatel a Praha 1,5 milionu. Koncept nebere na vědomí konrétní situaci obce Makotřasy, potažmo situaci v České republice. Jak víme, zkušenosti jsou nepřenosné a domněnka, že Česká republika bude procházet stejným vývojem jako Velká Británie, je jen dogmatickým tvrzením. Bylo nám vysvětleno, že počet domů se odvíjí z ekonomické úvahy- dostupnosti projektovaných nemovitostí, proto nelze ovlivnit počet domů jinak, než že by firmy kupovaly pozemky za nižší cenu, než je nyní.

Zástupci občanského sdružení MAKO (pan Střihavka a pan Cajthaml) poukázali, že v případě stavby je toto rozhodnutí nevratné , a tím na nutnost počkat na vyjádření všech občanů v referendu. Též zdůraznili nesmyslnost zastavění orné půdy a blízkost historického území makotřaského čtverce. Je nutné obhajovat koncepci Českého státu, který se snaží chránit zemědělskou půdu před znehodnocením satelitní zástavbou. Firma by měla svůj projekt situovat v jiné lokalitě. 

Jsme rádi, že jsme byli přizváni k prezentaci projektu a budeme se dále podílet na diskusích o nové zástavbě. Občanské sdružení ZROM, vzhledem ke svému personálnímu složení, tedy smluvním závazkům pana Kympla, nemůže k projektu nic namítat. Celá záležitost je méně jasná a složitější i tím, že zástupce firmy QPG vstoupil do projektu po odchodu svého předchůdce teprve nedávno a neví nic o vzniku projektu. Oznámil nám, že firma QPG nemá s typem výstavby, který plánuje v Makotřasech žádnou zkušenost, doposud stavěli jen kanceláře ve městech. 

V současnosti pokládáme uskutečnění projektu za nevhodné a nesplňující veřejný zájem. Naše stanovisko je neměnné a trváme na uskutečnění místního referenda o výstavbě. Věříme v pomoc všech obyvatel a zastupitelů obce.
Comments