Archiv‎ > ‎Kauza QPG‎ > ‎

Vyjádření o.s. MAKO k veřejnému zasedání - listopad 2008

Dne 12.11.2008 proběhlo v naší obci další veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Účast byla stejně jako na posledních zasedáních poměrně vysoká, a to především kvůli programu zasedání týkajícího se výstavby rodinných domů firmou QPG. Program zasedání byl odlišný od programu zveřejněného na úřední desce obce Makotřasy. Po krátké diskuzi o obsahu programu pan M.Kympl nejprve odmítl, že by došlo ke změně programu, ale na konec přiznal, že byl program změněn. Na výzvu občanů, proč se tak stalo, nereagoval.

Při schvalování bodů, týkajících se výstavby nových domů spol. YE a QPG bylo velké množství občanů se svými dotazy odmítnuto s tím, že budou zodpovězeny až v závěrečné diskuzi. Ukázalo se, že je nutné, aby se vedla diskuse s občany před každým hlasováním k jednotlivým bodům. Diskuse po hlasování je již bezpředmětná.

Zpráva p. M.Kymla o zajištění dotací, které sice ještě nejsou potvrzeny (v částce 10 mil.Kč) jinak slovy pana M.Kympla " na 99,7%" a při vědomí, že obec disponuje finanční hotovostí ve výši 28 mil. Kč určenou na výstavbu ČOV a kanalizace nás vede k otázkám:

1. PROČ vzrostl prvotní odhad ceny kanalizace a ČOV během několika měsíců z 37 mil na 45 mil?

2. PROČ je tedy stále nutné spolupracovat se spol. YE a QPG výměnou za poskytnutí příspěvku na kanalizaci v hodnotě 14 mil., když obec bude mít pro zahájení výstavby k dispozici 38 mil. Kč a na dokončení je možné získat dotaciod MZE ve výší 65 procent, tato dotace je provázena překlenovacím bezúročným úvěrem.

3. PROČ bylo a je stále zdůrazňováno, že bez spol. QPG a YE se neobejdeme, když se rozšíření ČOV zamítlo a obec má dostatek peněz pro zahájení výstavby?

4. PROČ je potřeba najednou částka 45 mil. Kč v případě, že je projekt na kanalizaci rozdělen do 4 časových fází?

5. JAK bude obec finančně řešit navýšení kapacity ČOV v případě výstavby spol. YE a QPG?

6. PROČ si obec chce brát úvěr na kanalizaci, když by spol. YE a QPG měly poskytnout příspěvek 14 mil. Kč?

7. KDY spol. YE a QPG obci peníze na kanalizaci opravdu poskytne, když podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy nejsou veřejnosti stále dostupné?


Stále tak vznikají nejasnosti a pochybnosti o "výhodnosti"či "nevýhodnosti" Smlouvy o spolupráci a případných sankcích. Usnesení a zápis z tohoto veřejného zasedání si jistě rádi přečtete na úřední desce obce.

Nyní je návrh na uspořádání Referenda u Krajského soudu v Praze 5 a příslušný správní soud rozhodne o jeho platnosti.
Comments