Archiv‎ > ‎Události let minulých‎ > ‎

Co se stalo v roce 2008

27.12.2008 15:00 SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ U BETLÉMA
Občanské sdružení Mako vás srdečně zve na sváteční setkání u makotřaského betléma na návsi v Makotřasech. 
Dobrou náladu, pár kousků cukroví a chuť si zazpívat několik koled s sebou. Teplé nápoje zajištěny!

21.12.2008 BETLÉMSKÉ SVĚTLO V MAKOTŘASECH
Jménem makotřaského výtvarně-pohybového kroužku Malovánek srdečně zveme všechny malé i velké příznivce kouzelných tradic do Makotřas na náves, kde u místního Betlému budeme v neděli 21.12. od 15.00 do 17.00 hod. rozdávat"Světýlko přátelství" všem dobrým lidem. Prosím nezapomeňte si s sebou vzít svíčku a lucerničku, popř. sklenici, ve které si svůj plamínek odnesete domů. 

6.12.2008 14:00 MIKULÁŠ NA SÁLE
OÚ MAKOTŘASY Vás všechny tradičně a srdečně zve na předvánoční setkání. Pro děti i dospělé bude přichystáno pohoštění a po setmění
PŘIŠLO VELKÉ PŘEKVAPENÍ!

6.12.2008 ČERNÉ OVCE - REPORTÁŽ O KAUZE QPG
Myslím, že nepotřebuje žádný komentář. více...

5.12.2008 MAKO MIKULÁŠSKÁ 
Oslavme netradičně den svatého Mikuláše. Od 16:30 Vaše děti může doma navštívit Mikuláš se svou partou a večer od 19:00 bude pro děti i dospělé u Plašilů za stodolou večírek.

4.12.2008 PŘÁTELÉ, SPOLUOBČANÉ, Krajský soud rozhodl v náš prospěch, návrh na konání referenda nemá nedostatky.OÚ dostal vyrozumění od soudu, že návrh nemá nedostatky, OÚ musí na nejbližším zasedání rozhodnout, zdali vyhlásí nebo nevyhlásí referendum. Pokud nevyhlásí, PvprR podá návrh ke Krajskému soudu na určení, zda-li místní referendum má být vyhlášeno.
Děkujeme tímto celému PvpR!

4.12.2008 ODPOVĚĎ KRAJSKÉHO ÚŘADU na dopis pana Fr.Štochla ohledně nevydání smlouvy mezi OÚ Makotřasy a firmou QPG s.r.o YE s.r.o

1.12.2008 DOPIS KANCELÁŘE OMBUDSMANA, odpověď na dotaz místopředsedy O.s.Mako Milana Střihavky ohledně jednání
4 zastupitelů OÚ Makotřasy ve věci zveřejnění Smlouvy o spolupráci s firmou QPG s.r.o- a YE s.r.o...

28.11.2008 II.VALNÁ HROMADA O.S.MAKO

14.11.2008 VYJÁDŘENÍ O.S.MAKO K VEŘEJNÉMU ZASEDÁNÍ OÚ MAKOTŘASY
Dne 12.11.2008 proběhlo v naší obci další veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Účast byla stejně jako na posledních zasedáních poměrně vysoká, a to především kvůli programu zasedání týkajícího se výstavby rodinných domů firmou QPG. Program zasedání byl odlišný od programu zveřejněného na úřední desce obce Makotřasy. Po krátké diskuzi o obsahu programu pan M.Kympl nejprve odmítl, že by došlo ke změně programu, ale nakonec přiznal, že byl program změněn.

10.11.2008 ZPRÁVA O KAUZE QPG NA WWW.ARCHIWEB.CZ

5.11.2008 BRIGÁDA
V neděli proběhla dobrovolná brigáda v prostoru bývalé skládky, dnes sběrného dvora. Sešli jsme se brzo ráno, 1 o C, ale slunečno. Ženy přinesly posilující nápoje a pak jsme s krátkými debatními přestávkami kosili, hrabali, čistili… Akce skončila před polednem.

5.11.2008 FOTKY Z DRAKYÁDY LISTOPAD 2008
Děkujeme všem za skvělé odpoledne a to i přesto, že nás
pan Vítr nechal na holičkách.

29.10.2008
ZPRÁVA O MAKOTŘASECH V REGIONÁLNÍM ZPRAVODAJSTVÍ TELEVIZE PRIMA

24.10. 2008 I. VALNÁ HROMADA O.S.MAKO

21.10. 2008 se konala v sále obecního úřadu veřejná diskuse na téma 'Braňme se korupci'. Přednášku pořádala česká pobočka mezinárodní organizace Transparency International.
V diskusi bylo zdůrazněno právo občanů na uspořádání místního referenda, popsány kroky které k místnímu referendu v naší obci povedou.
Dalším bodem bylo zdůraznění faktu, že kopie smlouvy s firmou QPG, kterou pan starosta podepsal musí být na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, vydána všem osobám, které o ní písemně obecní úřad v Makotřasech požádají. Smlouvu má povinnost vydat sám obecní úřad , nebo mu vydání smlouvy přikáže správní soud a obecní úřad bude muset jeho rozhodnutí splnit. To znamená, že čtená forma smlouvy panem Radostným nesplňuje podmínky zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.
Důvodem neposkytnutí smlouvy k detailnímu prostudování je podle zastupitele p.Martina Kympla skutečnost, že smlouva obsahuje klauzuli o obchodním tajemství.(dle ustanovení § 17 zákona č. 513/1991).Zástupci organizace Transparency International tuto tezi vyvrátili s tím, že Smlouva o spolupráci mezi veřejným subjektem (obcí) a privátním subjektem(fa.QPG)nemůže být klasifikována jako obchodní tajemství. Jednání zastupitelů obcí jsou věcí naprosto veřejnou. A nemusíme dodávat, že transparentnost je jedním ze základních legálních principů české veřejné správy.

20.10.2008 ČERNÉ OVCE A VLADO ŠTANCL
natáčeli reportáž o momentální situaci v Makotřasech.

15.10.2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAKO BYLO OFICIÁLNĚ ZAREGISTROVÁNO NA MVCR
!. Bylo nám přiděleno IČO, takže nyní můžeme vystupovat jako právnická osoba a hájit zájmy občanů!

14.10.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA O.S.MAKO

9.10.2008 SETKÁNÍ S ING. JARMILOU ŠTOLCOVOU,
předsedkyní Krajské odborné komise pro zemědělství a péči o krajinu SZ. Byla nám přislíbena podpora SZ a kandidáta do senátu Jiřího Dienstbiera.

7.10.2008 PODPISOVÁ AKCE
Z důvodů opravy malé chyby u podpisových archů, jsme byli nuceni obejít znovu obyvatele Makotřas a sebrat podpisy nutné pro vyhlášení Referenda. S potěšením můžeme prohlásit, že se podpisů sešlo více než při první podpisové akci. Tímto děkujeme za projevenou podporu!

6.10.2008 ATELIER U DAVIDA
V pozdním odpoledni jsme se opět(již podruhé) sešli u Davida a Báry Cajthamlových a nasávali uměleckou atmosféru ateliéru. Nyní nám představil svou práci na serii představeních Arnošta Goldflama v divadle Archa. Pro děti byla připravena keramická dílna. Večer byl zakončen mírně politickou rozpravou na téma suburbanizace naší vesnice. Děkujeme moc za výborné dorty a koláče!
Comments