Archiv‎ > ‎

Vznik sdružení

Vize O. s. MAKO z roku 2008, která pro nás stále platí

UŽ JE TO TADY! Úplně nové občanské sdružení nazvané “Mako”. Už nám všem dlouho chybělo. Sídlilo schované v naší touze být spolu s přáteli a kamarády v partě, která má svá pravidla, své stanovy, které musíme ctít. Dále budeme ctít názory druhého, ale to je samozřejmé. 

V našich stanovách je : Cílem sdružení je podporovat harmonický rozvoj obce Makotřasy. Podporovat sociální, kulturní a urbanistický rozvoj obce v návaznosti na její dosavadní historický vývoj. Podporovat ochranu životního prostředí. Podporovat ochranu přírody a krajiny.Podporovat aktivity občanů v oblasti sociální, kulturní, zájmové, sportovní. Za tímto účelem bude sdružení podporovat občany zejména v jejich právech, uplatnění v životě obce a volnočasových aktivitách.

To musíme dodržet. 

Všichni se těšíme na to, co společně vymyslíme a uděláme. Čekají nás výlety, pomoc obci, přednášky o věcech vážných i o věcech nevážných, o historii naší obce, společné oslavy, čeká nás vymýšlení her pro děti, abychom je naučili být hodnými holkami a kluky a aby z nich vyrostli dobří lidé.

Budeme chránit přírodu kolem nás, budeme pečovat o to, aby Makotřasy zůstaly malou a krásnou vesnicí. 

Nebudeme se bát nikoho a ničeho, protože naše sdružení vzniklo z radosti ze života.

Těšíme se na vyprávění zkušenějších sousedů o tom, jaký byl život dřív a o tom jaké mají sny do budoucnosti. Všichni máme spoustu snů, co a jak udělat, kde se poučit a kde se pobavit. Všichni si budeme pomáhat, protože víme, že pomoc jednoho druhému je to co nás spojí dohromady a užijeme si radost intenzivněji.

V horších časech se postavíme k problémům čelem a budeme mluvit pravdu a hájit zásady, které jsme si dali. Duchovní život se již zvedá z prachu cest a my o něj budeme společně pečovat a šířit ho do všech uliček a domovů a na okolní louky. Těšíme se na každého, kdo chce mít spolu s námi ještě více radosti ze života v Makotřasech.

P.S. 2008
Pro závěr roku 2008 a následující rok 2009 nás čeká velká výzva. Tato výzva zní: Hájit slušný život a slušné chování, bojovat proti lžím, chránit ty, kteří jsou pomlouváni a spolu s nimi zachránit Makotřasy před nájezdem těch, kteří chtějí u vesnice postavit miliony kubických metrů obytné hmoty, monstrum budovateli nazvané “Naše Makotřasy”. Makotřasy jsou jedny a to ty původní, ty budeme chránit v našich srdcích i našimi činy.

P.S. 2011
V dalších letech až do dnes, jsme stále parta dobrých kamarádů. V minulých volbách do zastupitelstva obce Makotřasy se podařilo prosadit několik kandidátů z řad našeho občanského sdružení. Budeme se i nadále zajímat o vývoj v obci a především se věnovat společenským a kulturním aktivitám

O. s MAKO vzniklo v Makotřasech v létě 2008 a zaregistrováno bylo 16. 10. 2008
Comments