Grantové projekty

Spolek MAKO organizuje celou řadu kulturních a volnočasových aktivit v obci Makotřasy pro různé cílové skupiny obyvatel. Veškeré práce spojené s organizací a přípravou akcí a jejich propagací jsou realizovány členy spolku ve volném čase bez nároku na honorář. Jako nezisková organizace ovšem dotujeme potřebný materiál a vybavení pouze do limitované výše členských příspěvků. Snažíme se proto o získání finančních prostředků také z jiných zdrojů, především různých grantových pobídek. 

Díky našim podporovatelům jsme měli možnost realizovat již několik projektů z poskytnutých grantů, za což jim moc děkujeme!


Název a stručná anotace projektu Náklady Období realizace Poskytovatel

Makotřasy - informace všem!

(hrozba developerské výstavby v obci)

29 000 

1.1. - 30.6. 2009 

Nadace VIA 

Volnočasové aktivity pro děti z Makotřas

(nákup výtvarných a cvičebních pomůcek pro předškolní děti, stoly, židličky, dekorativní předměty)
 

20 000 

 1.10.2009 -31.3.2010 

RWE Transgas a.s.

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

(cvičební pomůcky, nákup materiálu pro vybudování dětské klubovny)

20 000 

1.1. - 31.12. 2011 

NET4GAS, s.r.o. 

Volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež

(zakoupení indiánského TeePee, dataprojektoru a CD přehrávače
pro dětské aktivity)
 

20 000 

1.5. - 31.12. 2013 

NET4GAS, s.r.o. 

Děti pod širým nebem

(zakoupení obřího Party stanu pro venkovní dětské aktivity)

24 500 

1.9.2013 - 31.8. 2014 
Byznys pro společnost, o.s. (ČSOB a.s., Era) 

Kulturní akce pro děti z Makotřas a okolí

(zakoupení cen a odměn pro děti v rámci Dětského dne a Indiánského Báby Léta)      

3 000 

15.5. - 15.8. 2014 

Mikroregion údolí  Lidického potoka 
 
Volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež
(nákup výtvarných a cvičebních pomůcek pro Malovánek, zakoupení barevné tiskárny, zakoupení loutek pro (Ne)ochotnický spolek)      

19 000
 
25.4. - 31.12.2014

NET4GAS, s.r.o.

Hudba seniorům pro radost

(zakoupení tahací harmoniky a bicích nástrojů pro účely kulturních akcí pro naše seniory)  
 
46 000
 
9.6.2014 - 31.3.2015
 
Česká spořitelna, a.s.

Kulturní a společenské akce pro obyvatele Makotřas a okolí

(zakoupení odměn a občerstvení pro děti v rámci Drakyády, tisk a distribuce plakátů a letáků plánovaných akcí)      
 
   
   2 600
 

 1.9.2014 - 15.12.2014
 
   Mikroregion údolí        Lidického potoka

 

Comments