MAKOkroužky

Jak již vyplývá z našich základních cílů, chceme podporovat život v naší obci v oblasti sociální, kulturní, zájmové 
a sportovní. Za tímto účelem byla zahájena činnost několika kroužků pod vedením našich kamarádů.Comments